ALEXANDROV&PARTNERS team

Oleksandr Sydorenko

Partner. Attorney.

Oleksandr
Sydorenko


facebook email
Oleksandr Ruchko

Counsel. Attorney.

Oleksandr
Ruchko


facebook email
Kseniya Shein

Counsel. Attorney.

Kseniya
Shein


facebook email
Hennadiy Podvezko

Counsel. Attorney.

Hennadiy
Podvezko


facebook email
Oleksandr Bondar

Financial Counsel. Auditor.

Oleksandr
Bondar


facebook email
Olena Kostiuchenko

HR Director

Olena
Kostiuchenko


facebook email
Oleg Shevtsov

Senior Associate

Oleg
Shevtsov


facebook email
Oleksandr Tkachuk

Senior Associate

Oleksandr
Tkachuk


facebook email