Юристи ALEXANDROV&PARTNERS надали консультацію Клієнту, який очолює одну з відомих компаній у сфері оціночної діяльності.
19 Жовтня 2018

Орган досудового розслідування, використовуючи наявність кримінального провадження, з метою тиску на Клієнта, звернувся до Фонду державного майна України, для проведення рецензування звітів про оцінку майна, які були ним підготовлені, з метою ініціювання в подальшому притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Наразі в Україні існує хибна практика, яка полягає у тому, що рецензія, складена на звіт про оцінку майна, використовується, як підстава для притягнення оцінювача до дисциплінарної відповідальності.

При цьому, рецензії на звіти про оцінку не є безспірними, а просто виражають думку іншого оцінювача, тобто, суб’єкта, рівного за статусом до оцінювача, чий звіт рецензується.

Так, в результаті аналізу було виявлено, що рецензії працівників Фонду не витримують жодної критики, недоліки, які стали підставою для висновку про невідповідність звітів про оцінку майна, підготовлених Клієнтом, вимогам нормативно-правовим актам, є неконкретними та розмитими.

З метою захисту Клієнта спеціалістами ALEXANDROV&PARTNERS було проведено аналіз усіх можливих варіантів дій. Зокрема, було надано алгоритм превентивних дій щодо попередження винесення рішення Екзаменаційною комісією Фонду державного майна України про притягнення Клієнта до дисциплінарної відповідальності, а також, порядок дій у разі винесення негативного рішення із цього питання.

Додати коментар