Конфіденційність - ALEXANDROV&PARTNERS

Конфіденційність

Гарантуємо повну конфіденційність всіх даних:

  • отриманих від Клієнта

  • про Клієнта та / або його звернення

  • створених для / за замовленням Клієнта

Забезпечуємо й удосконалюємо фізичні засоби захисту даних:

  • місцезнаходження офісу ALEXANDROV&PARTNERS, а також система відеоспостереження забезпечують максимальну конфіденційність для кожного гостя

  • цілодобова охорона офісу компанії

  • подвійна система контролю вхідної та вихідної інформації

  • інноваційні інформаційні засоби захисту даних

Ми є адвокатським об’єднанням і зберігаємо адвокатську таємницю відповідно до положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокату забороняється без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

Згідно з положеннями ст. 22 зазначеного Закону адвокатською таємницею є будь-яка інформація, яка стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває в трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт звертався до адвоката, в адвокатське бюро, адвокатське об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи й відомості, що одержані адвокатом під час адвокатської діяльності. Обов’язок зберігати адвокатську таємницю поширюється на адвоката, його помічника, стажиста та осіб, що знаходяться у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також на особу, щодо якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю. Адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання зобов’язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення.