ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ - ALEXANDROV&PARTNERS

ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

ALEXANDROV&PARTNERS надають наступні послуги в рамках практики ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ:

 • Правовий та фінансовий due diligence існуючої заборгованості, розробка стратегії її повернення.
 • Супровід реструктуризації заборгованості (в тому числі проведення переговорів), як на стороні кредитора, так і на стороні боржника.
 • Супровід процесу виведення активів з-під обтяжень
 • Розробка і впровадження превентивних заходів щодо недопущення випадків недобросовісності боржника.
 • Надання консультацій щодо оптимізації оподаткування при реструктуризації заборгованості.
 • Супровід процесу стягнення майна за виконавчим написом нотаріуса та іпотечним застереженням.
  Представництво інтересів як кредитора, так і боржника в судовому спорі щодо стягнення заборгованості, або в рамках виконавчого провадження.
 • Представництво інтересів в процедурах банкрутства (розпорядження майном, санація, ліквідація).
 • Реструктуризація заборгованості в процедурі банкрутства.
 • Взаємодія з комітетом кредиторів, арбітражним керуючим в інтересах Клієнта.
 • Супровід санації боржника в рамках справи про банкрутство.
 • Супровід інвестування в проблемні активи в ході процедури банкрутства.
 • Виявлення фактів недобросовісності боржників, в частині фіктивно створеної кредиторської заборгованості з метою ухилення від виконання зобов’язань за кредитними договорами.
 • Супровід стягнення заборгованості з поручителів і заставодавців/ іпотекодавців.
 • Виявлення та супровід процедури повернення у власність боржника активів, які перебували в заставі/іпотеці, та були відчужені без згоди заставодержателя/іпотекодержателя.
 • Перешкоджання заниженню вартості активів, що підлягають реалізації в рамках справи про банкрутство боржника.
 • Супровід процесу притягнення контролюючих боржника осіб до субсидіарної відповідальності.